Informácie o spracovaní súborov cookies

Účel spracúvania súborov cookies

Súbory cookies spracúvame na účely popísané v jednotlivých kategóriách súborov cookies rozpísaných v bode 3. vyššie.
V súhrne, spracovanie súborov cookies na našej webstránke je používané na účely vytvárania a analýzy štatistík, merania návštevnosti našej webstránky (napr. ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej webovej stránky prichádzate) s cieľom optimalizácie vzhľadu a funkčnosti služieb poskytovaných prostredníctvom našej webstránky. Rovnako používame súbory cookies za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií. Na zabezpečenie týchto analyticko-štatistických a reklamných služieb využívame riešenia tretích strán (t.j. externých poskytovateľov služieb) uvedených v bode 5. nižšie. Títo naši partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od Vás získali, keď ste používali ich služby.

Príjemcovia / zoznam nástrojov pracujúcich so súbormi cookies a doba uchovávania súborov cookies umiestnených týmito nástrojmi

Pre podporu analýzy a sledovanie návštevnosti našej webstránky používame rôzne technologické nástroje od viacerých dodávateľov. Aktuálne využívame technologické nástroje nasledovných dodávateľov:

Využívaný nástroj Popis nástroja Príjemca Adresa Doba uchovávania
Google Analytics Zabezpečuje sledovanie návštevnosti
webstránky a Vášho správania na nej.
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View,
California, USA
2 roky
Google AdWords
Google AdSense
Google DoubleClick
YouTube
Hotjar Analytický nástroj na sledovanie návštevnosti
webstránky a zobrazenie kvalitatívnych dát
o Vašom správaní na webstránke.
Hotjar, Ltd Dragonara Business Centre 5th Floor,
Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ
3141 Malta
2 roky
Facebook Zdieľanie obsahu našej webstránky na
aplikáciách spoločnosti Facebook.
Meta Platforms, Inc. 1601Willow Road Menlo Park CA 94025
650-618-7714
650-618-7714

Ak chcete používanie týchto technologických nástrojov obmedziť, mať nad nimi kontrolu, alebo sa informovať o zásadách ochrany osobných údajov príslušného dodávateľa, využite odkazy uvedené pri jednotlivých poskytovateľoch týchto nástrojov, ktoré sú uvedené nižšie:
Google Inc.:
Zásady ochrany osobných údajov: GDPR
Google Analytics cookies policy: Cookies
Opt-out možnosť z nástroja Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Opt-out možnosť z nástroja Google AdSense: Google Analytics
Opt-out možosť z nástroja DoubleClick: IBA Opt-out
Hotjar Ltd.:
Zásady ochrany osobných údajov: GDPR
Cookies policy: Cookies
Opt-out možnosť z nástroja Hotjar: Opt-out

Doplňujúce informácie

  • Súbory cookies používané našou webstránkou sa do Vášho koncového zariadenia ukladajú a následne spracúvajú len na základe Vášho súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia. Tento súhlas, s výnimkou potrebných (nevyhnutných) súborov cookies, nie ste povinní udeliť.
  • Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať resp. upraviť nastavenie udeleného súhlasu kliknutím na možnosť s názvom „Zmeňte svoj súhlas", ktorá je uvedená v pravom dolnom rohu webstránky. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania súborov cookies založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  • Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne vymazanie cookies z Vášho koncového zariadenia. Môžete v ňom tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookies nemusia byť uložené do Vášho koncového zariadenia. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia Vášho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa do Vášho koncového zariadenia umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti „Pomocník" vášho príslušného prehliadača".
  • Upozorňujeme, že ak odmietnete udeliť súhlas so spracúvaním súborov cookies, resp. zakážete všetky súbory cookies vo svojom prehliadači, naša webstránka nemusí pracovať správne pri jej užívaní. Ak vo svojom prehliadači odstránite súbory cookies, pri ďalšej návšteve našej webstránky sa po vašom súhlase opäť uložia.
  • V prípade ak nás chcete kontaktovať ohľadne Vášho súhlasu, prosím uveďte vo Vašej správe Id. č. Vášho súhlasu a jeho dátum (sú zobrazené priamo nad možnosťou s názvom „Zmeňte svoj súhlas" v bode 7 nižšie).
  • Údaje získané zo spracúvania súborov cookies nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.
  • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov.
  • Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude spracúvať údaje získané spracúvaním súborov cookies v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Správa súhlasu so spracúvaním súborov cookies

V prípade, že si želáte zmeniť nastavenia o spracovaní Cookies na Vašom zariadení, kliknite prosím na tento odkaz: www.woerwagpharma.sk/sk/cookies

Tieto informácie o spracúvaní súborov cookies na našej webstránke môžeme v závislosti od zákonných zmien, nových technológií, ako aj za účelom zlepšovania funkcionality našej stránky a zabezpečenia Vašej informovanosti meniť. Preto odporúčame, aby ste si toto oboznámenie v pravidelných intervaloch opätovne prečítali.
Táto verzia Informácia o spracúvaní súborov cookies sa uplatňuje od 1.2.2022.
Pre ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom a informácie o Vašich právach, kliknite prosím na: Zásady ochrany a spracovania osobných údajov.