KONTAKT

Wörwag Pharma Slovensko s.r.o.

Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

Tel.: +421 (2) 44 88 99 20
E-mail: info@woerwagpharma.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov

Táto stránka je určená na hlásenie nežiaducich účinkov, ktoré sa vyskytnú v súvislosti
s užívaním liekov spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.