Možnosti správneho sedu: Ako sedieť na kancelárskej stoličke?


Aj sedieť treba vedieť. Sed je dnes najčastejšou statickou polohou a sedavý spôsob života je jedna z hlavných príčin bolesti chrbta. Preto je dôležité ovládať možnosti správneho sedu, ktoré chrbticu zaťažujú čo najmenej.

Dlhodobé sedenie, hoci aj správne, zaťažuje chrbticu. Preto minimálne jedenkrát za hodinu zmeňte polohu - postavte sa, prejdite sa, zacvičte si.

Ako správne sedieť?

Na stoličke sedíme tak, aby sme s panvou boli čo najviac vzadu a bedrová oblasť sa dotýkala opierky, ktorá je nastavená na 90°-100° uhol voči sedacej ploche. Chodidlá by mali byť vždy celou plochou na zemi a s predkoleniami by mali mať 90° uhol. Dôležité je postavenie panvy, ktorá by mala byť ľahko klopená dopredu. Toto postavenie nám zabezpečí podpretie bedrovej oblasti chrbta. Kolená sú od seba na šírku panvy a výšku sedadla by sme mali nastaviť tak, aby pri položení rúk na klávesnicu bol 90° uhol v lakťoch a ramená voľne dole, zároveň hlava a krk v predĺžení chrbtice.

Možnosti správneho sedu

Dynamický sed

Najvhodnejší je sed na fitlopte aj pri ňom je však nutné zachovať všetky zásady správneho sedu. Na fitlopte môžete sedieť niekoľkokrát za deň, hlavne ak cítite únavu, nedokážete sa sústrediť na prácu, či vnímate preťaženie až bolesť chrbta. Na fitlopte však neseďte viac ako 2 hodiny.

Sed s vypodložením chodidiel

Odľahčenie dolnej časti chrbta ale aj kĺbov dolných končatín dosiahnete podložkou pod chodidlami. Podložku pod chodidlá je potrebné použiť ak patríte k ľuďom nižšieho vzrastu a výška sedacej plochy stoličky neumožňuje kontakt chodidiel s podložkou.

Sed s polohovacím klinom na sedacej ploche stoličky

K ťažkostiam v dolnej časti chrbta sa často pridruží aj preťaženie bedrových kĺbov (koxartróza). Hlavne vtedy je vhodné na sedaciu plochu stoličky položiť polohovací klin. Jeho zvýšená zadná časť zlepší správne klopenie panvy a zvýši uhol trup – stehná. Tým prispeje k odľahčeniu a zníženiu bolestivosti bedrových kĺbov ako aj driekovo-krížovej časti chrbtice.

Vysoký sed

Pri tomto druhu sedu ide skoro o stoj, a ten menej zaťažuje dolnú časť chrbta. Uhol trup – stehná sa blíži k 180°. Vysoký sed môžete využiť v práci ale aj v domácnosti (žehlenie, umývanie riadu).

BOLESŤ CHRBTA
SA DÁ LIEČIŤ,

NIELEN POTLÁČAŤ*

Liek Milgamma® N cps pomáha liečiť príčinu bolesti chrbta.

Milgamma® N cps

kúpiť